“Creativiteit en inspiratie
op één A4″

Opdrachten

Expertteam Woningbouw

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het Expertteam Woningbouw werkt met en voor gemeenten, provincies en andere partijen aan integrale gebiedsontwikkeling en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving met een focus op de woningbouwproductie. We analyseren de behoefte en brengen samen met u oplossingsrichtingen in kaart.

Aanjaagteam Woningbouw Overijssel

Provincie Overijssel

Het provinciaal aanjaagteam wonen bestaat uit een poule van diverse experts. Met hun specifieke kennis en expertise ondersteunen en adviseren zij gemeenten bij complexe vraagstukken op het gebied van woningbouw. Het aanjaagteam draagt op deze manier bij aan de noodzakelijke versnelling van de woningbouwopgave.

Jeroen Hatenboer

Ervaren directeur bestuurder die in staat is benodigde visie en strategie te ontwikkelen en te bepalen waarmee een organisatie doel- en resultaatgericht functioneert. Was wethouder (Enschede) met portefeuilles wonen en stedelijke ontwikkeling.

Contact

Stuur een bericht

Stuur een bericht via het formulier of stuur een e-mail naar onderstaand e-mailadres.